section-icon.png

Politica de confidentialitate

Subscrisa, Ploiesti Import Export S.R.L., vă informează prin prezenta cu privire prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare la data de 11 Mai 2020.

Vă atragem atenția asupra faptului că Platforma desfășoară activitatea în domeniul informării publicului, cu toate consecințele legale aplicabile.

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal, menită a vă informa asupra modalității în care acestea sunt gestionate de către Ploiesti Import Export S.R.L. și drepturile ce vă revin, înainte de a accesa Platforma, Serviciile și Conținutul.

În această Politică:

Servicii înseamnă orice material, text, audio sau audiovizual, programe de calculator, aplicații (”Conținut”), precum și orice produse, caracteristici, tehnologii sau funcții, precum și toate paginile de internet și aplicațiile, precum și serviciile corespunzătoare pe care vi le oferim sub marca înregistrată Radio Prahova.

Platforma înseamnă paginile de internet, aplicațiile mobile, paginile de internet mobile sau alte proprietăți online prin care ne oferim Serviciile și Conținutul, sub marca înregistrată Radio Prahova, prin intermediul cărora sunt furnizate Conținutul și Serviciile.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Utilizator/persoană înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, ce interacționează cu Platforma sau Conținutul, indiferent de modalitatea sau durata acestei interacțiuni.

 1. Radio Prahova

Informația București, atât prin pagina web www.radioprahova.ro, cât și prin aplicația mobilă, este o platformă ce își desfășoară activitatea în domeniul informării obiective a publicului, furnizată și operată de către  Ploiesti Import Export S.R.L., având sediul social în Ploiesti, Strada Democratiei nr 28A, sub nr. J29/3289/1992, Cod unic de înregistrare RO 2805281, e-mail: publicitate@rph.ro, sub marca înregistrată Radio Prahova.

 

 1. Datele colectate

În funcție de modalitatea în care utilizatorii interacționează cu Platforma și conținutul publicat, Ploiesti Import Export SRL poate colecta următoarele date de la persoanele care accesează Platforma:

 1. ca urmare a accesării Platformei/Serviciilor/Conținutului – adresa IP, ora și durata accesării Platformei, informații specifice dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare, identificatorii unici, numele rețelei mobile utilizate, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Platforma.

Prin modulele cookie necesare funcționării Platformei (Google Analytics) este posibilă colectarea informațiilor despre activitatea utilizatorilor pe Platforma, care includ paginile de internet din care a fost accesată Platforma, data și ora fiecărei vizite, căutările efectuate, Conținutul și Serviciile accesate și ordinea acestora, bannerele publicitare sau Conținutul accesat, interacțiunea utilizatorului cu mijloacele de publicitate, durata vizitei.

Aceste date sunt colectate pentru scopul furnizării accesului la Platformă, Conținut și/sau Servicii și sunt prelucrate în mod anonim în cuprinsul rapoartelor de analiză a utilizării Platformei.

În cazul în care sunt solicitate datele de localizare ale utilizatorului, acesta va fi informat mai întâi printr-o fereastră pop-up, solicitându-i-se consimțământul sau refuzul permiterii accesului la  datele de localizare. Dacă este refuzat permiteți accesul la datele de localizare, există șansa ca Serviciile să fie livrate, dar cu funcționalitate limitată. Accesarea datelor utilizatorilor de localizare poate fi modificată oricând din setările de pe Platformă.

 1. ca urmare a furnizării voluntare de către utilizator: prin conectarea conturilor de social media, înregistrarea unui cont pe Platformă, utilizarea Serviciilor sau accesarea Conținutului, utilizarea aplicației mobile, pot fi colectate următoarele date: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresa și/sau numărul contului de social media, conținutul informațiilor transmise prin funcția de chat sau sondaj, precum și, sub rezerva consimțământului explicit al utilizatorului, prin înregistrarea interacțiunii telefonice cu reprezentanții Radio Prahova, după caz.
 2. prin intermediul modulelor cookies: Platforma folosește module cookie necesare pentru a furniza Conținutul și Serviciile, sau opționale, pentru a facilita accesul la contul utilizatorului și optimizarea experienței pe Platformă. De asemenea, terțe persoane care desfășoară campanii de promovare prin intermediul Platformei pot folosi cookies pentru a putea adapta mesajele publicitare în funcție de preferințele utilizatorilor.

Politica referitoare la modul în care sunt utilizate cookie-uri și tehnologiile similare este disponibilă aici . Modulele cookie ale partenerilor Platformei pot fi modificate prin accesarea setărilor disponibile aici.

Utilizatorii au opțiunea de a alege datele cu caracter personal împărtășite pe Platformă, având dreptul de a refuza furnizarea acestora, existând, însă, posibilitatea ca toate sau anumite funcționalități ale Platformei, Serviciilor și Conținutului să nu poată fi furnizate în lipsa consimțământului.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul Platformei vor fi utilizate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în interesul legitim al analizării funcționalității Platformei, Serviciilor și Conținutului, precum și în baza consimțământul utilizatorilor, pentru următoarele scopuri:

 1. pentru executarea contractului încheiat cu utilizatorul pentru accesarea și utilizarea Platformei și Conținutului și furnizarea Serviciilor, cu sau fără crearea unui cont de utilizator;
 2. pentru furnizarea Conținutului și a Serviciilor la care utilizatorul se abonează;
 3. pentru furnizarea aplicației mobile Radio Prahova;
 4. pentru îmbunătățirea Platformei, Serviciilor sau Conținutului, în conformitate cu interesele noastre legitime;
 5. pentru furnizarea serviciilor de asistență a utilizatorilor;
 6. în cazul existenței unei obligații legale în acest sens;
 7. în cazul oferirii consimțământului explicit al utilizatorului – e.g. în cazul înregistrărilor audio.

Datele privind ora și durata accesării Platformei, sursa din care a fost accesată, dispozitivul utilizat, adresa IP, modalitatea de utilizare a Platformei, sunt colectate în mod anonim și analizate pentru a furniza accesul la Platformă, a îmbunătăți experiența utilizatorului, adaptând versiunea Platformei la dispozitivul utilizat și a preveni fraudele.

Numele și prenumele utilizatorilor, precum și adresa de e-mail și numărul de telefon sunt utilizate exclusiv în relația dintre Platformă și utilizator, pentru realizarea comunicărilor, pentru detectarea și prevenirea fraudelor, prin transmitere de mesaje de confirmare și pentru oferirea serviciilor de asistență utilizator fie direct, fie prin call center.

Radio Prahova utilizează servicii externe de analiza a traficului – cum sunt cele puse la dispoziție de Google Analytics sau SATI – Studiu de Audienta si Trafic Internet, în scopul transmiterii rapoartelor tipizate anonime ale utilizatorilor Platformei către clienții serviciilor de publicitate.

Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar numai până la momentul dezactivării contului de utilizator creat pe Platformă. În cazul emiterii unei facturi către utilizator, datele vor fi stocate conform dispozițiilor legale aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi partajate cu nici o terța parte fără acordul expres al utilizatorului.

Ploiesti Import Export SRL nu utilizează datele de trafic pentru identificarea persoanelor pe baza adreselor IP.
4. Drepturile persoanei vizate cu privire la datele cu caracter personal

Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate prin intermediul Platformei au următoarele drepturi:

 1. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal (denumit în mod obișnuit „solicitarea de acces a persoanei vizate”) în vederea obținerii unei copii a datelor personale  deținute de Ploiesti Import Export SRL ;
 2. dreptul de a solicita corectarea oricăror date incomplete sau inexacte;
 3. dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în funcție de specificul prelucrării, în măsura în care persoana poate fi identificată și dacă: (i) datele au fost prelucrate ilegal; (ii) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate; (iii) perioada prevăzută de lege, perioadă referitoare la păstrarea datelor, a expirat; (iv) persoana se opune prelucrării și nu există niciun interes legitim pentru continuarea prelucrării datelor personale; sau (v) este retras consimțământul acordat în acest sens;
 4. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale, în funcție de specificul prelucrării, în măsura în care persoana poate fi identificată și dacă: (i) a fost formulată o reclamație cu privire la exactitatea datelor personale prelucrate (pentru o perioadă care să permită verificarea corectitudinii datelor în cauză corectitudinea datelor personale); (ii) dacă datele sunt prelucrate în mod ilegal; sau (iii) prelucrarea datelor nu mai este necesară, dar utilizatorul dorește păstrarea acestora, în legătură cu orice reclamații legale;
 5. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, situație în care prelucrarea datelor cu caracter personal va fi sistată, cu excepția situației bazată pe consimțământul persoanei vizate, este necesară pentru executarea unui contract sau permisă de lege;
 6. dreptul de portabilitate, respectiv dreptul de a solicita furnizarea datelor cu caracter personal într-un format care poate fi citit de către un dispozitiv electronic (calculator), format portabili, în funcție de specificul prelucrării, în măsura în care persoana poate fi identificată, se aplică: (i) datelor personale furnizate; (ii) în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul sau pe executarea (derularea) unui contract și; (iii) atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate;
 7. dreptul de a retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, fără a afecta legalitatea oricărei prelucrări pe baza consimțământului exprimat anterior;
 8. dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(www.dataprotection.ro) și/sau la instanțele de judecată.

Ploiesti Import Export SRL va depune toate diligențele pentru a răspunde tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună, termen ce se poate prelungi în cazul solicitărilor deosebit de complexe sau numeroase.

 1. Comunicare și marketing

Ploiesti Import Export SRL va  comunica,  cu utilizatorii prin e-mail, prin SMS sau printr-o notificare din aplicație în legătură cu Serviciile/Platforma pentru a confirma înregistrarea pe Platformă și pentru alte mesaje tranzacționale în legătură cu Serviciile și Conținutul Platformei, în funcție de opțiunea utilizatorului. Anumite comunicări pot fi obligatorii pentru utilizarea Platformei.

Utilizatorii pot primi comunicări de marketing în baza consimțământului expres, sau ca urmare a utilizării Platformei și Serviciilor, accesării Conținutului, participarea la concursuri și sondaje.

Utilizatorii pot solicita la orice moment sistarea comunicărilor de marketing, accesând link-ul de dezactivare din e-mail sau SMS-ul trimis sau prin modificarea setărilor de comunicare din contul de utilizator. În cazul în care sunt întâmpinate probleme în modificarea acestor setări, vă solicităm să contactați publicitate@rph.ro.

 1. Transmiterea datelor

Este posibil ca Ploiesti Import Export SRL să transmită datele personale colectate către părțile prezentate mai jos, în scopurile stabilite în secțiunea 3 de mai sus, către companii afiliate atât în interiorul, cât și în afara SEE și în vederea furnizării Platformei, Serviciilor și Conținutului, pentru îmbunătățirea acestora, asistența utilizatorilor și mecanismelor de detectare a fraudei. Orice partajare a datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European („SEE”) va fi întotdeauna supusă măsurilor de protecție prevăzute de dispozițiile legale aplicabile sau unui acord de transfer de date care definește în mod clar obligațiile părților și asigură măsurile tehnice și organizatorice pentru protecția datelor în cauză.

Ploiesti Import Export SRL utilizează furnizori terți de servicii pentru a pune la dispoziție anumite aspecte ale Serviciilor noastre, de exemplu, echipamente de stocare în cloud. Furnizorii de servicii sunt localizați, la data prezentei, în SEE.

Pentru a îmbunătăți Serviciile noastre, în anumite cazuri, datele colectate de la utilizatori vor  fi distribuite furnizorilor de servicii de analiză (data analytics) în vederea analizării modului în care utilizatorii interacționează utilizează Platforma/Serviciile/Conținutul. Împărtășim datele cu ei în formă neidentificabilă pentru monitorizarea și raportarea eficacității funcționalității Platformei.

Aceste informații vor include în mod tipic ID cookie, adresă IP (scurtată), URL de referință, dar și informații despre browser și dispozitiv.

Ploiesti Import Export SRL  poate divulga datele dumneavoastră personale organelor de urmărire penala, autorităților publice sau guvernamentale și altor părți terțe relevante, în respectarea cerințelor legale sau de reglementare.

 1. Stocarea datelor și durata

Datele colectate prin intermediul Platformei vor fi stocate și prelucrate atât în interiorul, cât și în afara SEE, în servere securizate, pentru a oferi utilizatorilor cea mai bună experiență posibilă.

Datele personale vor fi stocate pentru durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe de natură legală, contabilă sau de raportare.

Dacă nu există activitate în contul unui anumit utilizator timp de 24 de luni, Ploiesti Import Export SRL își rezervă dreptul de a șterge contul, inclusiv toate datele personale stocate în cont, fără a avea însă nicio obligație în acest sens. Utilizatorii au opțiunea de a șterge contul creat pe Platformă și datele asociate acestora din secțiunea de setări a contului de utilizator.

 1. Măsuri tehnice și organizatorice și securitatea prelucrării

Toate informațiile colectate de Ploiesti Import Export SRL sunt stocate pe servere securizate și prezintă măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a proteja datele personale.  Ploiesti Import Export SRL evaluează în permanență securitatea rețelei și gradul de adecvare al programului său intern de securitate a informațiilor, inclusiv prin evaluarea riscurilor și prin testare periodică.

 1. Legături către website-uri terțe

Platforma poate conține trimiteri către pagini web sau aplicații ale terților. Accesarea acestor legături de către utilizatori atrage aplicarea politicilor de confidențialitate proprii fiecăruia dintre aceste domenii, pentru care Ploiesti Import Export SRL  nu își asumă nicio responsabilitate.

 1. Detalii de contact

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a exercita drepturile ce le revin, utilizatorii pot modifica setările contului/de confidențialitate sau sa Ploiesti Import Export SRL  contacteze ,  la e-mail publicitate@rph.ro