section-icon.png

Termeni si Conditii

1.Informații despre Platformă

Radio Prahova, atât prin pagina web www.radioprahova.ro, cât și prin aplicația mobilă, este o platformă ce își desfășoară activitatea în domeniul informării obiective a publicului, furnizată și operată de către  Ploiesti Import Export S.R.L., având sediul social în Ploiesti, Strada Democratiei, nr. 28A, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ploiesti sub nr. J29/3289/1992, Cod unic de înregistrare RO2708152, e-mail: publicitate@rph.ro, sub marca înregistrată Radio Prahova.

2.Acceptarea Termenilor și Condițiilor

În cuprinsul Termenilor și Condițiilor:

Servicii înseamnă orice material, text, audio sau audiovizual, programe de calculator, aplicații (”Conținut”), precum și orice produse, caracteristici, tehnologii sau funcții, precum și toate paginile de internet și aplicațiile, precum și serviciile corespunzătoare pe care vi le oferim sub marca înregistrată Radio Prahova.

Platforma înseamnă paginile de internet, aplicațiile mobile, paginile de internet mobile sau alte proprietăți online prin care ne oferim Serviciile și Conținutul, sub marca înregistrată Radio Prahova, prin intermediul cărora sunt furnizate Conținutul și Serviciile.

Utilizator înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce interacționează cu Platforma sau Conținutul, indiferent de modalitatea sau durata acestei interacțiuni.

Înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare detaliate în cele ce urmează (”Termeni și Condiții”) este condiție obligatorie, anterioară accesării, în orice modalitate, website-ului Radio Prahova disponibil la adresa URL: www.radioprahova.ro sau www.rph.ro ori a aplicației mobile, precum și Serviciilor și/sau Conținutului, de orice natură, publicat pe acestea.

Termenii și Condițiile reprezintă acordul juridic dintre utilizator și Ploiesti Import Export SRL privind utilizarea Platformei, Serviciilor și a Conținutului. Acest acord ce intră în vigoare în momentul accesării, în orice modalitate, a Platformei, Serviciilor și/sau a Conținutului, acest fapt reprezentând acordul de voință dintre dumneavoastră și Ploiesti Import Export SRL în legătură cu utilizarea acestora.

Pentru a le face mai adecvate scopului de a asigura informarea obiectivă, într-un mod optim, a utilizatorilor, Termenii și Condițiile se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare, sens în care vă solicităm să revizitați conținutul acestora de fiecare dată când accesați Platforma.

Dacă una dintre prevederile Termenilor și Condițiilor se declară a fi nulă sau invalidă, toate celelalte dispoziții rămân valabile și aplicabile în cea mai mare măsură permisă de lege.

Vă atragem atenția asupra faptului că Ploiesti Import Export SRL si Platforma își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului, cu toate consecințele legale aplicabile. Vizitarea și accesarea Conținutului, Serviciilor și/sau a Platformei sunt condiționate de acceptarea, în prealabil, a Termenilor și Condițiilor.

În situația în care nu sunteți de acord cu aplicarea Termenilor și Condițiilor, este necesar să sistați de îndată accesarea Platformei.

Continuarea utilizării Platformei, accesarea Conținutului publicat, înregistrarea unui cont pe Platformă, distribuirea și utilizarea Conținutului sau a oricărui material disponibil pe Platformă, conectarea la conturile de social media, participarea la sondaje și concursuri, precum și orice altă formă de interacțiune sau schimb de date între utilizator și Platformă, Conținutul și/sau Serviciile publicate semnifică acceptarea integrală, irevocabilă și fără rezerve a acestor Termeni și Condiții, pe întreaga durată a utilizării Platformei.

3.Platforma și Conținutul

A.Drepturi asupra Conținutului disponibil pe Platformă

Întregul Conținut al Platformei, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, design-ul paginii web și a aplicației mobile, design-ul modulelor de interacțiune cu utilizatorii, combinația de culori și însemne, precum și orice alte date și aplicații sunt proprietatea Ploiesti Import Export SRL și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996, și tuturor celorlalte dispoziții legale aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală,  industrială și conexe.

B.Accesarea și utilizarea Conținutului și Serviciilor. Răspundere

Cu excepția materialelor publicate de utilizatori, reglementate conform secțiunii 3.4., Conținutul și Serviciile de orice natură, disponibile pe Platformă pot fi utilizate exclusiv pentru scopul informării personale, necomerciale.

Platforma furnizează instrumente de informare a publicului, nu oferă niciun sfat și nici nu face recomandări cu privire la anumite produse, servicii ori conduite și nu este răspunzătoare, în nicio modalitate, pentru deciziile utilizatorilor în accesarea și utilizarea Conținutului și/sau a Serviciilor.

Ploiesti Import Export SRL depune toate eforturile pentru a furniza informații corecte și complete, din surse oficiale sau reputabile, în conformitate cu legislația aplicabilă. Totuși, Platforma și Ploiesti Import Export SRL nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile legate de Conținutul publicat sau efectele pe care acesta le-ar putea produce și își declină orice responsabilitate privind garantarea acurateței Conținutului, furnizat de Ploiesti Import Export SRL sau terțe persoane, ori de acțiunile și inacțiunile ce pot fi întreprinse, inclusiv, dar fără a se limita la orice daune sau viruși ce ar putea afecta utilizatorul ca urmare a utilizării Platformei și Conținutului, orice act sau fapt juridic fiind exclusiv decizia și răspunderea utilizatorului în cauză.

Prin accesarea Platformei, fiecare utilizator este de acord și declară că exonerează, Platforma și Ploiesti Import Export SRL până la limitele maxime permise de legislația în vigoare, de orice răspundere, patrimonială și nepatrimonială, pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare  aflate în legătură cu Platforma și accesarea și utilizarea acesteia.

Platforma și Ploiesti Import Export SRL sunt pe deplin exonerate de orice răspundere în ipoteza cazului fortuit și forță majoră.

Ploiesti Import Export SRL în mod discreționar, fără a fi necesară justificarea acestei conduite, să suspende sau să blocheze accesul oricărui utilizator la Platformă, ori de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau întreg Conținutul și/sau Serviciile oferite.

C.Reproducerea și distribuirea Conținutului

Reproducerea și/sau distribuirea gratuită, necomercială, de către utilizatori, a Conținutului publicat pe Platformă, inclusiv, dar fără a se limita la, materiale purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este posibilă numai pentru scopul informării gratuite, fără acordul prealabil al , cu menționarea obligatorie a sursei în forma ”Preluare de pe rph.ro”  precum și a oricăror altor titulari de drepturi de proprietate intelectuală creditați cu privire la materialul preluat. Este interzisă îndepărtarea oricăror însemne care identifică Platforma și titularii drepturilor de autor.

În lipsa acordului prealabil scris al Ploiesti Import Export SRL, este pe deplin interzisă copierea, reproducerea, modificarea, retransmiterea, prin orice mediu sau formă, transferul, distribuția sau vânzarea oricărei părți a Conținutului, indiferent de întindere conținut sau modalitate, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

Este pe deplin interzisă utilizarea Conținutului în alte scopuri decât cele menționate în Termeni și Condiții sau aprobate, în prealabil, în scris, de către Ploiesti Import Export SRL.

Dacă doriți să ne contactați cu privire la reproducerea și distribuirea Conținutului, în alt mod decât cel reglementat prin Termeni și Condiții, ne puteți contacta la publicitate@rph.ro.

D.Publicarea materialelor de către utilizatorii Platformei

Textele și orice alte materiale postate de către utilizatori în secțiunea de comentarii, forum, precum și în orice altă formă ce permite publicarea de către o terță persoană a unui material purtător de drepturi de proprietate intelectuală pe Platformă, fără pre-aprobare de către Ploiesti Import Export SRL,  rămân în proprietatea autorilor.

Este interzisă publicarea oricăror materiale care încalcă drepturile terților sau dispozițiile legale în vigoare, și/sau care cuprind un limbaj licențios, conțin, instigă si/sau promovează ura si violența intre indivizi și grupuri pe considerente de rasă, origine etnică, religie, dizabilitate, sex, vârsta, orientare sexuală, convingeri politice și orice alt criteriu care poate induce motive de excluziune socială și/sau violență ori abuz, de orice natură.

Toate drepturile si răspunderea cu privire la conținutul și modalitatea de utilizare a acestora aparțin în totalitate celor care au publicat respectivul material, Ploiesti Import Export SRL fiind pe deplin exonerat de răspundere, Platforma acționând în regim de găzduire gratuită și nefiind obligată să realizeze filtrarea conținutului publicat de utilizatori.

Ploiesti Import Export SRL și Platforma nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la siguranța informațiilor transmise de utilizatori și nu garantează securitatea acestor informații, utilizatorii asumându-și întreg riscul și răspunderea cu privire la conținutul materialului și modalitatea de publicare a acestuia pe Platformă și consecințele acestor fapte.

Prin publicarea oricărui material pe Platformă, autorul acestuia acordă, cu titlu gratuit și neexclusiv, către Ploiesti Import Export SRL, o licență gratuită, neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu, având dreptul de a comunica public, reproduce și distribui acest material, precum și dreptul de a radiodifuza, retransmite prin cablu și realiza opere derivate, pe orice medii și de a sub-licenția cu titlu gratuit respectivul material către terțe persoane, conform dispozițiilor legale în vigoare la data publicării materialului pe Platformă.

E.Publicitate și marketing

Anumite parți ale Conținutului publicat pe Platformă sunt furnizate de terțe persoane, în baza raporturilor dintre aceștia și Platformă sau, Platforma și Ploiesti Import Export SRL nu sunt, în nici un fel, responsabile cu privire la materialele furnizate de terți, indiferent dacă acestea au un conținut publicitar sau nu, nici de conținutul paginilor externe la care se face trimitere.

Este interzisă publicarea oricăror materiale ce au ca scop promovarea terțelor persoane ori servicii, fără acordul prealabil scris al Ploiesti Import Export SRL. Dacă doriți să utilizați Platforma pentru scopuri de publicitate, marketing sau orice alt scop comercial, ne puteți contacta la publicitate@rph.ro.

F.Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal. Cookies

Platforma și Ploiesti Import Export SRL respectă legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și protejarea vieții private.

Pentru detalii privind Politica privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați politica disponibilă  aici

Pentru detalii asupra modalității de utilizare a modulelor cookie și tehnologiile similare, vă rugăm să accesați politica disponibilă  aici

G.Solicitări și reclamații referitoare la Conținut

Cererile de utilizare a conținutului in alte scopuri decât cele permise expres de Termeni și Condiții se vor transmite la adresa de email publicitate@rph.ro. Platforma și Ploiesti Import Export SRL vor decide în mod discreționar asupra cererii, neavând, însă, nicio obligație cu privire la modalitatea de soluționare a unei astfel de solicitări.

În măsura în care există probe cu privire la faptul că o anumită parte a Conținutului publicat pe Platformă încalcă drepturile dumneavoastră, ne puteți contacta la adresa Ploiesti, strada Democratiei, nr. 28A, pentru a lua măsurile ce se impun în conformitate cu situația prezentată și dispozițiile legale aplicabile.

4.Legea guvernantă. Litigii

Administrarea, furnizarea, utilizarea și accesarea Platformei, drepturile si obligațiile prevăzute în Termeni și Condiții, precum si toate efectele juridice pe care le produce utilizarea Platformei vor fi interpretate si guvernate de legea română în vigoare la data fiecărei accesări.

Orice litigiu în legătură cu Platforma, administrarea, utilizarea sau accesarea sa,  va fi soluționat amiabil de către părți, în termen de 60 de zile de la data sesizării scrise a disputei, în caz contrar urmând a fi dedus spre judecată instanțelor competente de la sediul Ploiesti Import Export SRL .

Prezenta politică a fost revizuită la data de 01.01.2021.